Monthly Archives: 4 באפריל 2016

הכדאיות לרשת

הסכם הזיכיון כראי לרצינות הרשת - בעת בואו של זכיין לבחון את הכדאיות של ההתקשרות עם הרשת לצורך קבלת זיכיון, טוב יעשה הזכיין אם יתייעץ עם עורך דין העוסק בתחום הזכיינות, זאת עוד בטרם יבצע פעולות לקידום מערכת היחסים שלו עם הרשת ובטרם יוציא כספים מיותרים. התייעצות עם עורך דין מומחה בזכי...

קרא עוד

התקשרות עם רשת

התקשרות עם רשת כאמור בהסכם זיכיון עשוייה אם כן להיות הזדמנות נהדרת ודרך קצרה יחסית להקמה של עסק עצמאי, עם זאת, יש לשקול בקפידה חתימה על חוזה הזכיינות ולבחון אותו לעומק בטרם ההתקשרות עם הרשת, מסיבות רבות ולרבות בשל האמור בראשית המאמר. הסכם הזיכיון מסדיר את היחסים המשפטיים בין הזכיין...

קרא עוד

עריכת ההסכם

חלום של יזמים רבים הינו לקבל "זכיינות" של מותג ידוע מחו"ל או מהארץ. היזם יוצא מנקודת הנחה כי קבלת הזיכיון תאפשר לו להקים במהירות עסק ולגרוף בקלות מהעסק רווחים. קרא עוד

דילוג לתוכן