Monthly Archives: 30 באוגוסט 2018

זכיינות למכירה

עורך דין חוזים עסקיים

עורך דין חוזים עסקיים עסקים רבים נוהגים לערוך הסכמים וחוזים ביניהם, כמו למשל מכירת זכיינות. רבים מגיעים להסכמות בעל פה שאחר כך נרשמות בהסכם מסודר וחתום. כאשר ההתקשרות הינה חד פעמית או קטנה בהיקפה אזי הסכם ההתקשרות יהיה פשוט וקצ...

קרא עוד

עורך דין חוזים בתל אביב

עורך דין חוזים בתל אביב פעילויות עסקיות רבות המתבצעות בתל אביב הן תולדה של צורך או רצון של אנשי עסקים ליזום מהלכים שיקדמו את ענייניהם העסקיים. במקרים רבים, מדובר על שיתוף פעולה ברמה כזאת או אחרת, על רכישת פעילות עסקית או נכס עסקי, על קבלת זיכיון מסחרי ועוד. כל אקט כזה חייב להיות...

קרא עוד
זכיינות איך זה עובד

עו"ד חוזים

עו"ד חוזים פעילויות מסחריות ועסקיות שונות מגובות  בחוזים מסודרים. מי שמנסח ומכין את  החוזים  הללו הוא עורך דין שמתמחה בייעוץ בנושאים מסחריים ועסקיים. דוגמאות לעסקאות שונות הן: קבלת זיכיון, כניסה לשותפות, רכישת או  מכירת פעילות עסקית, רכישת חברה וכדומה. בכל עסקה כזאת יש שני צדדים ...

קרא עוד
חוזה זיכיון

עו"ד דיני חוזים

עו"ד דיני חוזים חוזים בנושאים מסחריים ועסקיים הינם מורכבים מאוד ויש להכינם בצורה נכונה. צריך לקחת בחשבון אלמנטים שונים וחשובים, ובראש וראשונה, את  ההסכמות אליהם הגיעו שני  הצדדים. בנוסף לכך, יש לנסח את  הסעיפים  השונים באופן שלא יסתרו חוקים קיימים. יש צורך להתחשב בחוקים  רלוונטיי...

קרא עוד
זכיינות לעסקים

משרד עו"ד מסחרי

משרד עו"ד מסחרי אחד התחומים  המעניינים והמאתגרים בהם עוסקים עורכי דין הוא  התחום  המסחרי עסקי. תחום זה הינו דינאמי ויש בו מגוון עצום של נושאים  הדורשים ייעוץ וטיפול משפטי. משרד עו"ד מסחרי מטפל בשורה של נושאים ובין  היתר, זיכיונות לעסקי...

קרא עוד
דילוג לתוכן