סיום חוזה זכיינו...

סיום חוזה זכיינות

כיום אנו רואים יותר ויותר עסקנים הנכנסים לעולם הזכיינות ומוכנים ללכת למהלך עסקי שבוא הם מנצלים פוטנציאל ומוניטין של חברה ותיקה ומוכרת בשוק. את ההתקשרות וההתנהלות בין הצדדים יגדיר חוזה זכיינות על כל סעיפיו. מכאן עולה המסקנה כי סיום חוזה זכיינות מגלם עמו סכנות כלכליות רבות שיש לקחת אותן בחשבון כבר עם עריכת החוזה. משמעות הדברים היא שעל חוזה הזכיינות לצפות פני עתיד ולתת מענה על צרה שלא תבוא וביו היתר סיום חוזה זכיינות. בחוק הגבלים עסקיים מוגדר זיכיון במילים הבאות:

 

זיכיון" – מתן זכויות שימוש בקניין רוחני או בידע תעשייתי, בין שהם מוגנים בסימן מסחר, סימן שירות, זכות יוצרים, פטנט, זכויות מדגם או הגנה אחרת של קניין רוחני, ובין שהם מאופיינים כשם מסחרי, עיצובים או מודלים ייחודיים, והכל אם מתן הזכויות נדרש לשם ביצוע מכירת הטובין לצרכנים סופיים ומהווה בעיני הצרכן חלק מהותי מערך הטובין הנמכרים;

 

אך לאורך כלל החוקים המסדירים את חוק הזכיינות לא נמצא התייחסות או לחילופין אותות אזהרה מהמשמעויות ההרסניות ברמה הכלכלית במצב של סיום חוזה הסכם זכיינות. סיום חוזה זכיינות יכול להתרחש בשני מצבים עיקריים, האחד הפרת חוזה של מי מהצדדים כאשר בדרך כלל מדובר בהפרה של הזכיין אם כי לא תמיד. המצב השני הוא ביטול חוזה הזכיינות וגם במצב זה על חוזה הזכיינות להסדיר את ביטול ההתקשרות בין הצדדים באופן שבו הנזקים הכלכליים הם מינוריים ולא הרסניים לצדדים, ובדרך כלל לזכיין הפרטי שאיננו חברה ותיקה עם חוסן כלכלי רב. על מנת להימנע מנזקים כלכליים הרסניים בעתיד, התקשרות עם משרד עורכי דין מנוסה בתחום הזכיינות זה הוא מהלך קריטי ומתבקש, כלל ועיקר לזכיין הפרטי העומד מול חברה גדולה ועמידה שתגיש לו חוזה המגן עליה בכלל האופנים לחתימה.

לפגישת ייעוץ ראשונית ומעבר על הסכם זיכיון חינם מלאו פרטים ונחזור בהקדםדילוג לתוכן