Monthly Archives: 8 בפברואר 2021

עסקים משפחתיים סכסוכים

עסקים משפחתיים מנוהלים על ידי בני משפחה גרעינית ואפילו מורחבת. קרא עוד

כמה עולה זכיינות סופר פארם?

עורך דין עסקים קטנים

כל עסק, כולל קטן שפעילותו איננה ענפה חייב להתנהל על פי חוקים מקובלים. קרא עוד

כמה עולה זכיינות סופר פארם?

עורך דין עסק משפחתי

עורך דין עסק משפחתי מספק שירותים צמודים מגוונים לעסק ובעליו. המשך… קרא עוד

עורך דין לרכישת חברה

אנשי עסקים מתפתחים ומתקדמים בדרכים שונות. אחת מהן היא על יד רכישת חברה קיימת. קרא עוד

סכסוך עסקי

סכסוך עסקי נוצר על רקע אי כיבוד הסכם, ולרוב, מתבטא בכסף. המשך…...

קרא עוד

חוק סכסוכי עבודה

בשנת 1957 חוקק יישוב סכסוכי עבודה ומטרתו הייתה להסדיר ולתת כלים לפתרון לסכסוכי עבודה קיבוציים וכלכליים במשק הישראלי. קרא עוד

הסכם זיכיון

רשת המעוניינת להתרחב מחפשת זכיינים לניהול סניפים שונים שלה שחלקם חדשים. המשך…...

קרא עוד

עורכי דין סכסוכים עסקיים

סכסוכים עסקיים נפוצים בעיקר בשל מחלוקות הנובעות מהפרות הסכם בין שני הצדדים. קרא עוד

סכסוכי עבודה

סכסוכי עבודה עלולים לפרוץ בין מעסיקים לעובדיהם בכל סוג של עסק. המשך…...

קרא עוד

עסק משפחתי

עסק משפחתי מנוהל על ידי בני משפחה במשותף. ניתן למצוא עסקים בסדרי גודל שונים. המשך…...

קרא עוד
דילוג לתוכן