הכדאיות לרשת

הכדאיות לרשת

הסכם הזיכיון כראי לרצינות הרשת – בעת בואו של זכיין לבחון את הכדאיות של ההתקשרות עם הרשת לצורך קבלת זיכיון, טוב יעשה הזכיין אם יתייעץ עם עורך דין העוסק בתחום הזכיינות, זאת עוד בטרם יבצע פעולות לקידום מערכת היחסים שלו עם הרשת ובטרם יוציא כספים מיותרים. התייעצות עם עורך דין מומחה בזכיינות כבר בשלב זה, תאפשר לזכיין לקבל מעורך הדין חוות דעת ראשונית לגבי ההסכם שמבידה רבה משקף את הרשת עצמה על כל רבדיה. כך לדוגמא, הסכם המנוסח כהלכה והשומר על האינטרסים של הזכיין, יוכל להעיד על רשת הוגנת המבינה את הצורך והאינטרס של הזכיין, כמו שהינה מכירה באינטרסים שלה עצמה ובכך, רואה בהצלחת הזכיין הצלחתה היא. באותה מידה, הסכם פשוט שלא יורד לפרטים, עשוי להעיד על רשת, במקרה הטוב, מנוסה פחות, ובמקרה הפחות טוב, רשלנית או כזו שפניה להחתמת זכיינים ביתר קלות מתוך אינטרסים כלכליים הקשורים לדוגמא לרצונה לצמוח מהר, על כל המשתמע מכך.

דילוג לתוכן