התקשרות עם רשת

התקשרות עם רשת

התקשרות עם רשת כאמור בהסכם זיכיון עשוייה אם כן להיות הזדמנות נהדרת ודרך קצרה יחסית להקמה של עסק עצמאי, עם זאת, יש לשקול בקפידה חתימה על חוזה הזכיינות ולבחון אותו לעומק בטרם ההתקשרות עם הרשת, מסיבות רבות ולרבות בשל האמור בראשית המאמר. הסכם הזיכיון מסדיר את היחסים המשפטיים בין הזכיין לבין החברה  המזכה וכולל בתוכו מנגנונים המאפשרים רבים המתייחסים למערכת היחסים בין הזכיין לבין הרשת בעת בה העסק עובד ומצליח ובעת בה רצונן להיפרד, בין אם במקרה של רצון הזכיין למכור את עסקו ובין אם במקרה של סכסוך עם החברה המזכה.  עתידיים, אשר עשויים להינקט במקרה שהנחת העבודה אינה משותפת לשני הצדדים והקשר בין הזכיין למזכה לא יעבוד כשורה.

דילוג לתוכן