EN
עורך דין רישוי עסקים

עסקים הפועלים בתחומים שונים נדרשים בהוצאת רישיון עסק המונפק על ידי משרד הרישוי ברשות המקומית.

עורך דין רישוי עסקים הוא עורך דין המתמחה בדיני רישוי עסקים. הוא מספק ייעוץ משפטי לבעלי עסקים בכל הנוגע לתהליך הוצאת רישיון עסק, לרבות בדיקת חובות הרישוי החלים על העסק, ניסוח הבקשה לרישיון עסק, ייצוג העסק בפני הרשויות הרלוונטיות, וטיפול בעררים על החלטות הרשויות.

תהליך הוצאת רישיון עסק הוא תהליך מורכב ומסורבל, הדורש היכרות מעמיקה עם החוק, עם הנחיות הרשויות, ועם נוהליהן. עורך דין רישוי עסקים יכול לסייע לבעלי עסקים לעבור את התהליך בהצלחה, ולמנוע עיכובים, עלויות מיותרות, ואף סגירת העסק.

רישוי עסקים – מה זה

הרישיון מעיד כי ננקטו בעסק כל האמצעים הנדרשים לשמירה על בריאותו, ביטחונו, בטיחותו ואיכות חייו של הציבור. קבלת הרישיון מותנית בעמידה בכל התנאים שהציבו הרשויות ובכלל זה, סידורי כיבוי אש, תנאי תברואה נאותים, בטיחות מבנים ועוד. הגוף נותן הרישוי גם אחראי על אכיפת החוק ורשאי להטיל סנקציות על מי שלא עומד בו. העבירות על אי קיומו מוגדרות כפליליות.

קיימת רשימת זכיינות עסקים המחויבים ברישיון ובכללם בריאות, רוקחות וקוסמטיקה, דלק ואנרגיה, שמירה ואבטחה, מזון, חקלאות ובעלי חיים, מים ופסולת, מסחר ושונות, עינוג ציבורי – נופש וספורט, רכב ותחבורה, תעשייה, מלאכה ומחצבים. הרישוי נדרש כאשר מקימים עסק או בעת שינוי המבנה של עסק קיים ובכל זה שינויי בעלות, שינויים בשטח העסק ועוד. קיימים רישיונות לצמיתות, לתקופה מוגבלת וזמנית. תהליך הוצאת הרישיון מורכב וכרוך בבירוקרטיה רבה. עורך דין רישוי עסקים יכול לנהל עבור לקוח את כל התהליך כולל התנהלות מול המועצה המקומית והגופים השונים הממליצים והנותנים את אישורי הביניים. כל אחד בתחומו.

לייעוץ ראשוני עם עו”ד אודי דנהירש השאירו פרטים:

לייעוץ ראשוני עם עו”ד אודי דנהירש השאירו פרטים:


  איך עורך דין רישוי עסקים יכול לעזור לכם?

  עורך דין רישוי עסקים פועל יחד עם הלקוח וחייב לקבל ממנו את כל המסמכים הקשורים בנושא. יש צורך להגיש את כל המסמכים הנדרשים ולעקוב אחר התהליך. במידה ויהיה סירוב ויידרשו תיקונים, אז הם יתוקנו ויוגשו מסמכים שנית עד לאישור הסופי. בעת הקמת עסק חדש יש צורך גם בהכנת תכנית עסקית, ברישום ברשויות מע”מ, מס הכנסה וביטוח לאומי, במקרה של חברה – גם ברשם החברות ועוד. עורך דין רישוי עסקים המנוסה בתחום העסקי ובכל הנושאים המשיקים אליו יכול לבצע את כל הפעולות אלו עבור לקוחו. מומלץ לקבל שירות מעורך דין בעל מוניטין בתחום.

  בין השירותים שעורך דין רישוי עסקים יכול לספק:

  • בדיקת חובות הרישוי החלים על העסק: עורך הדין יבדוק האם העסק חייב ברישיון עסק, וכן אילו דרישות רישוי חלות עליו.
  • ניסוח הבקשה לרישיון עסק: עורך הדין יעזור לבעל העסק להכין את הבקשה לרישיון עסק, ולוודא שהיא כוללת את כל המסמכים הנדרשים.
  • ייצוג העסק בפני הרשויות הרלוונטיות: עורך הדין יעזור לבעל העסק לעבור את תהליך ההסדרה מול הרשויות הרלוונטיות, לרבות מחלקת רישוי עסקים, וועדה מקומית לתכנון ובניה, שירותי כיבוי אש, ועוד.
  • טיפול בעררים על החלטות הרשויות: עורך הדין יעזור לבעל העסק לערער על החלטות של הרשויות הרלוונטיות, כגון החלטה לדחות את הבקשה לרישיון עסק, או להטיל הגבלות על הפעילות העסקית.
  אודות הכותב

  עו"ד אודי דנהירש

  ראש משרד "דנהירש ושות' ובעל התמחות ייחודית בתחום הזכיינות.

  עו"ד אודי דנהירש סיים את לימודיו בשנת 1997, חבר לשכת עורכי הדין בישראל, מכהן כנשיא האיגוד הישראלי למסחר אלקטרוני (ע.ר) והנו בעל ניסיון רב בתחום הקמעונאות והזכיינות בארץ ובחול, הן בצד המשפטי והן בצד היזמי.

  קראו עוד אודות עו"ד אודי דנהירש