EN
שאלות ותשובות
QUESTIONS & ANSWERS

שאלות ותשובות

האם רכישת זיכיון היא עסקה כדאית?

עסקה של זיכיון מזכה אתכם במותג מוכר בעל מוניטין, לקוחות וליווי אישי בכניסה שלכם לעולם העצמאי.

 

מה הם סוגי הזכיינות השונים?

ישנם 3 סוגי זכיינות:

 • זיכיון מלא – הזכיין מנהל את העסק בצורה עצמאית, מחליט בעצמו בכול הנושא הקשור לרווחים והוצאות שוטפות בעסק.
  הזכיין משלם דמי זיכיון ותמלוגים לרשת, הוצאות כוח אדם והוצאות שוטפות.
 • זיכיון תפעולי – במצב זה, הזכיין משלם רק על הוצאות כוח אדם, ומרוויח מהמחזור החודשי.
  מי שמשלם על שאר ההוצאות הינה הרשת המזכה.
 • זכיינות אזורית – הזכיין רוכש בלעדיות באזור מסויים תחת השם של הרשת המזכה.
מהם שלבי התהליך ומהו משך הזמן המשוער עד לפתיחת הסניף?

תהליך קבלת הזיכיון לוקחת עד כחצי שנה וכוללת:

 • בחירת אנשי מקצוע
 • בחירת סוג זיכיון
 • בחירת הנכס
 • התלמדות(בהתאם לדרישות הרשת המזכה)
 • הקמה ובניה של הסניף