ביטול הסכם זכיינ...

ביטול הסכם זכיינות

הסכם הזכיינות הינו הסכם משפטי עיקרי המגדיר את הזכויות והחובות המשפטיות בין החברה המזכה לזכיין. אחד הסעיפים החשובים ביותר בהסכם זה עוסק בתנאי הביטול והגדרה שאינה ניתנת לפרשנות לאופן בו יוכלו כל אחד מהצדדים להשתחרר מהקשר העסקי שקשרו בניהם באמצעות הסכם הזכיינות.

 

אחת הנקודות עליהם יושם מירב הדגש הינו הנזק הכלכלי שיוסב לכל אחד מהצדדים בעת ביטול הסכם הזכיינות וניתוק הקשר העסקי. על מנת למזער נזק זה ככל שניתן, הסכמי זכיינות טובים ומקצועיים יכילו מנגנונים הבאים להיטיב ככל שניתן עם כל אחד מהצדדים ולאפשר ניתוק היחסים העסקיים בצורה החלקה והנעימה ביותר ברמה הכלכלית.

 

בבואנו לערוך את הסכם הזכיינות באמצעות משרד עורכי דין מקצועי הבקיא בתחום הזכיינות מובטחת לנו ראייה מקצועית צופה פני עתיד לגבי ההשלכות בכלל והכלכליות בפרט עמם נצטרך להתמודד בעת ביטול הסכם עתידי. יחד עם זאת יחסי הכוחות בין הצדדים בדרך כלל נוטים לצידה של החברה המזכה וזו תהיה נוקשה לגבי תנאי הביטול ויציאה מההסכם. משום שכך, מומלץ ביותר לזכיין לקבוע מנגנון בו תינתן לו התראה מספקת לפני ניתוק היחסים ובנוסף תוענק לו האפשרות לתקן את הפגמים ככל שהתקיימו בגינן התבקשה בקשת ביטול ההסכם מהחברה המזכה. לצד כך ראוי ואץ מומלץ כי גם לזכיין תהיה יכולת יציאה מהחוזה בתנאים כאלו ואחרים.

 

אחת הנקודות המרכזיות עליהם יש לתת את הדעת בעת ביטול הסכם זכיינות הינה היחס לפירעון הערבויות אותם העמיד הזכיין לטובת החברה המזכה. בדרך כלל מדובר בסכום לא מבוטל ומרבית היחס בפרק ביטול הזכיינות יתייחס מן הסתם למידת הפירעון אם בכלל של הערבויות, ראוי לציין שבמהלך המשא ומתן סוגיית העמדת הערבויות היא המרכזית שכן כל צד ימשוך לשירות האינטרס שלו במידת הערבויות הנדרשת.

לפגישת ייעוץ ראשונית ומעבר על הסכם זיכיון חינם מלאו פרטים ונחזור בהקדםדילוג לתוכן