דיני זכיינות ביש...

דיני זכיינות בישראל

דיני זכיינות בישראל הינם חוקים הנגזרים מדינים שונים וכולם יחד מהווים את חוק הזכיינות. עד לרגע זה לא השכילה מדינת ישראל ליצור חוק אחד המאגד בתוכו את כלל הדינים לתחום הזכיינות, ונציין שכך הדבר במדינות רבות בעולם למעט ארצות הברית. החוקים המקיימים את חוק הזכיינות הם דיני חוזים, דיני חברות, דיני עוולות מסחריות ודיני הגבלים עסקיים. בכל אחד מתחומי הדינים המוזכרים חוקים רבים המתייחסים לתחום הזכיינות. הבא נבחן ממעוף הציפור את היחס של הדינים לתחום הזכיינות:

 

דיני חוזים – דינים אלו הינם דינים כלליים המסדירים את חופש החוזים בין צדדים להסכם ובתוך כך כלים משפטיים רבים הניתנים ליישום במסגרת חוזה הזיכיון בין הזכיין לחברה המזכה. ראוי כי ההסכם יהיה בכתב, וכי ייחתם על ידי החברה המזכה מחד ועל ידי הזכיין מאידך. ההסכם הוא בעל אופי חוזי רגיל הכולל תנאים בדבר ההסכמות המסחריות, הסכמות על גובה התמלוגים ומועדי התשלומים וכפועל יוצא מכך הוראות חוזיות רגילות. דיני החוזים הם הנטבח המשפטי המרכזי בבוא הצדדים להיקשר בחוזה המדיר את כלל ההתקשרות באופן מפורט וצופה פני עתיד.

 

דיני הגבלים עסקיים – חוק ההגבלים העסקיים מגדיר מה הוא זיכיון, הסכם זכיינות ועוד מונחים רבים במסגרת החוק. לדוגמא דיני ההגבלים העסקיים מפרטים את הכבילות האפשרויות להופיע בהסכם הזכיינות, כבילות כגון: "התחייבות בעל הזיכיון, אדם השולט בו או תאגיד הנשלט על ידי מי מהם, כי לא יתחרה בעצמו בזכיין, בשטח ההסכם או בחלק ממנו, לגבי הטובין שבהסכם וטובין תחליפיים להם, וכן התחייבותו כי לא יספק בשטח הזיכיון לאחר את הטובין שבהסכם הזכיינות או טובין תחליפיים; או לדוגמא התחייבות הזכיין למכור טובין המתאימים לדרישות איכות שיפרט בעל הזיכיון בהסכם הזכיינות ועד התחייבויות אותם מתיר החוק לכלול בחוזה הזיכיון בין הצדדים.

 

דיני זכיינות בישראל

הזכיינות היא שיטה מקובלת לעשיית עסקים בין גופים עסקיים ואנשי עסקים. היא נפוצה בתחומים רבים ביניהם: מסעדות, בתי קפה, אופנה, רפואה ורוקחות, סלולאר ועוד. למרות שהיא נפוצה, אין בישראל דיני זכיינות ספציפיים לנישה זאת. כל ההסכמים הנחתמים בין הצדדים מבוססים על דינים אחרים קיימים ובהם דיני חוזים, דיני חברות, דיני עוולות מסחריות ודיני הגבלים עסקיים. כלומר: כל חוזה עסקי חייב להיערך כאשר הוא מסתמך על דינים אלו ומשמעות הדבר, בין היתר, שאסור להכניס אליו סעיפים הנוגדים את החוקים. עורך דין בעל מוניטין המכין חוזה זה מכיר את כל התחום לעומק, וזאת אחת הסיבות לכך שמשימות עריכת חוזים מוטלת עליו.

חוזה זכיינות הינו חוזה עסקי לכל דבר והוא, למעשה, מסמך משפטי שניתן לדון בו ולתקוף אותו בבית משפט. הוא מסדיר את מערכת היחסים בין החברה המעניקה את הזכיינות ובין היזם הרוצה לקבל עליו את ניהול הסניף החדש או הסניף הוותיק אותו הוא מקבל. בעקרון, היא מאפשרת שימוש בשם המסחרי שלה, מכירת מוצרים או שירות שלה וכדומה. היא מעבירה ידע חשוב ונדרש לבעל הזיכיון ומספקת תמיכה וסיוע לכל אורך תקופת ההסכם.

המקבל מצידו, משלם עבור כל אלו סכומים חד פעמיים ותמלוגים חודשיים, רוכש את המוצרים ממנה או דרכה ומנהל את הסניף על פי מדיניותה. בעקרון, אלו התנאים הבסיסיים העומדים ביסוד כל הסכם כזה. כמובן, שיש  מקרים חריגים, שינויים והתאמות שונות הנובעים מהתחום, מיקום הסניף והצרכים הקיימים. בכל הסכם זכיינות כזה יש סעיפים הקובעים, מהם הפרות והקנסות עליהם, דרכי יציאה ממנו וסעיפים חשובים נוספים. למרות שאין דיני זכיינות בישראל מוגדרים הרי שקיימים קודי התנהלות כפי שהם נקבעים בהסכמים השונים. מומלץ להתייעץ בעורך דין מנוסה בתחום.

לפגישת ייעוץ ראשונית ומעבר על הסכם זיכיון חינם מלאו פרטים ונחזור בהקדםדילוג לתוכן