עריכת ההסכם

עריכת ההסכם

חלום של יזמים רבים הינו לקבל "זכיינות" של מותג ידוע מחו"ל או מהארץ. היזם יוצא מנקודת הנחה כי קבלת הזיכיון תאפשר לו להקים במהירות עסק ולגרוף בקלות מהעסק רווחים. התוצאה הינה כי לאחר זמן, אם וככל שהעסק בזכיינות אינו פעול באופן הצפוי ו/או בנסיבות שונות אחרות, עלולים להיווצר פערים בין הציפייה של היזם בעת פתיחת העסק לבין המציאות בפועל, פערים שעשויים להוביללטענות ולסכסוכים בין החברה המזכה והזכיין, סכסוכים אשר מסיבם עוגמת נפש ונזקים לשני הצדדים. בחינה משפטית מדוקדקת של הסכם ההתקשרות בין הצדדים טרם ההתקשרות, טיפוטל נכון בהסכם תוך מתן הערות מצד הזכיין ומציאת האינטרס הנכון בין האינטרס של הזכיין לאינטרס של הרשת, עשויים לשמש כעוגן משמעותי בנסיבות בהן ההסכם עומד למבחן אמת ובכך למנוע מקרים רבים של עוגמת נפש וכשלון כלכלי.

דילוג לתוכן